5eme KYU - Ceinture bleu

KIHON: 

Zenkutsu dachi gedan barai

 • Sanbon zuki / 1 jodan – 2 chudan
 • Jodan age uke – gyaku zuki (vers l’avant et vers l’arrière)
 • Chudan soto uke – gyaku zuki (vers l’avant et vers l’arrière)
 • Chudan uchi uke – gyaku zuki (vers l’avant et vers l’arrière)

Kokutsu dachi gamae / shuto uke

 • Chudan shuto uke / kokutsu dachi – gyaku gohon nukite / zenkutsu dachi

Zenkutsu dachi gamae / morote gedan barai

 • Mae geri
 • Ren geri / mae geri chudan – mae geri jodan
 • Mawashi geri

Kiba dachi gamae / morote gedan barai

 • Yoko geri keage
 • Yoko geri kekomi
KUMITE: 

Kihon ippon kumite

 • Jodan n° 1 – n° 2
 • Chudan n° 1 – n° 2
 • Mae geri n° 1 – n° 2
KATA: 

Heian yondan

courtesy of webmatter.de